Eigenaar bewoner

Het voorlopige energielabel van de overheid is voornamelijk gebaseerd op het bouwjaar van de woning.  Het bouwjaar geeft aan of de woning voorzien is van enkelglas, dubbelglas of HR++ glas. Ook wordt op basis van het bouwjaar van de woning bepaald of de vloer, dak of gevels zijn geïsoleerd. Het energielabel wordt aan de hand van 9 criteria vastgesteld:

  • Bouwjaar Woning: bijvoorbeeld 1972
  • Soort woning: rijtjeswoning, vrijstaande woning, appartement etc.
  • Gevelisolatie: wel of niet aanwezig
  • Vloerisolatie : wel of niet aanwezig
  • Ramen leefruimten: enkelglas, dubbelglas of HR-glas etc.
  • Ramen slaapruimten: enkelglas, dubbelglas of HR-glas etc.
  • Verwarmingsinstallatie: is de installatie van voor of na 1998
  • Ventilatie: natuurlijke, meganische of WTW etc.
  • Zonnepanelen aanwezig: ja/nee en hoeveel

In een aantal gevallen is het enkelglas vervangen door dubbelglas of HR++ glas. In sommige gevallen zijn de gevels of het dak nageïsoleerd.

De eigenaar bewoner kan in dat geval via internet de veranderingen aanpassen, maar moet hiervoor wel bewijsmiddelen toevoegen.  Om deze gegevens aan te passen moet naar de volgende internetpagina worden gegaan.

Als de aangepaste gegevens van eventuele bewijsmiddelen zijn voorzien, moet er een energiedeskundige worden gekozen om het label definitief te maken. In de lijst van energiedeskundigen moet u kiezen voor Energiedienst Brabant.

De kosten voor het definitief maken van het voorlopig energielabel bedragen € 20,00 inclusief BTW.  Het energielabel wordt eerst definitief gemaakt, opgestuurd en daarna wordt er een factuur verzonden.