Maatwerk-advies

Een Maatwerk-advies is een uitbreiding op het EPA-onderzoek. Bij een EPA-onderzoek wordt de energieprestatie van de woning berekend op basis van standaard gegevens, zodat het bewonersgedrag en het werkelijke energieverbruik geen invloed heeft op de energieprestatie van de woning, terwijl dit bij een Maatwerk-advies wel het geval is. Bij een Maatwerk-advies wordt uitgegaan van het bewonersgedrag en het werkelijke energieverbruik. Het maakt nogal uit of in een woning 2 of 6 personen wonen. Verder is van belang hoeveel personen overdag thuis zijn bijvoorbeeld.  

Het Maatwerk-advies wordt gebaseerd op werkelijke gegevens en het EPA-onderzoek op een fictieve bewoning. Bij het EPA-onderzoek wordt dan ook alleen algemene besparingsmogelijkheden gegeven en bij een Maatwerk-advies specifieke besparingsmogelijkheden toegesneden op de woning en hun bewoners.

Verder komen bij een Maatwerk-advies zaken aan de orde als het binnenmilieu en het wooncomfort in de woning en wordt aangegeven welke investering moet worden gedaan en wat de terugverdientermijnen zijn. Op deze manier kan een enkele maatregel of meerdere maatregelen tegelijk worden berekend.